دروسی که در زیر مشاهده می کنید قدیمی است. دروس جدید رشته روانشناسی از مهرماه ۱۳۹۲ در دانشگاه ها تدریس خواهد شد. لیست دروس جدید رشته روانشناسی

دروس پایه


روانشناسی عمومی(1)

روانشناسی عمومی(2)

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

آمار توصیفی

فیزیولوژی عمومی(اعصاب و غدد)

کلیات فلسفه

مبانی جامعه شناسی

روانشناسی احساس و ادراک

متون روانشناسی به زبانهای خارجی(1)

آمار استنباطی

روش تحقیق در روانشناسی

روانشناسی فیزیولوژیک

روانشناسی تجربی

روانشناسی رشد(1)

روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم)

روانشناسی رشد(2)

روانشناسی تربیتی

روانشناسی اجتماعی

روانسنجی

انگیزش و هیجان

شخصیت(نظریه ها و مفاهیم)

آسیب شناسی روانی(1)(روانشناسی مرضی)

بهداشت روانی

روانشناسی مرضی کودک

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

آسیب شناسی روانی(2)

اصول روانشناسی بالینی

روانشناسی پویایی گروه(با تاکید بر گروه درمانی)دروس تخصصی

متون روانشناسی به زبانهای خارجی(2)

بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی

روانشناسی کودکان استثنایی

روانشناسی بالینی کودک

روانشناسی مشاوره و راهنمایی

کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص(آزمونهای هوش و استعداد آزمونهای عینی و فرافکن مصاحبه تشخیصی)

کاربرد مقدماتی روشهای درمان

سمینار مسایل روانشناسی بالینی در جهان و ایران

پژوهشهای عملی(انفرادی)در روانشناسی بالینی


دروس اختیاری

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی مدیریت

روانشناسی اجتماعی_تجربی

اختلالات یادگیری

روانشناسی اجتماعی_کاربردی

انسان شناسی در اسلام

روانشناسی و آموزش کودکان معلول

نگرشها و تغییر آن

فلسفه اسلامی

مددکاری اجتماعی

مقدمات ریاضی

آسیب شناسی اجتماعی

بازپروری معلولین

روانشناسی تفاوت های فردی

روانشناسی کودکان تیزهوش و آموزش های آن

روانشناسی جنایی

تفکر و زبان

اعتیاد(سبب شناسی و درمان)

کلیات روانپزشکی


*لیست ارایه شده مربوط به دانشگاه آزاد و سال 1384 می باشد.

---

لیست دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

لیست دروس کارشناسی ارشد علوم شناختی

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۷ساعت 21:41  توسط   |